Convocatoria de axudas

AXUDA ALIMENTARIA DO ANO 2016

Sin definir

AXUDA ALIMENTARIA DO ANO 2016

AXUDAS URXENTES DE TIPO SOCIAL (AUXS) PARA EVITAR OS CORTES DE SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA ÁS PERSOAS MÁIS VULNERABLES

Sin definir

Obxecto
Pagamento da factura eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables, e deste xeito, asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo de presentación:
Desde o 15 de xaneiro até o 15 de novembro de 2016.

Persoas beneficiarias:

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos.

Sin definir

As solicitudes pódense tramitar no departamento de servizos sociais (traballadora social) previa cita nos teléfonos 981-754230/981-754257.

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Sin definir

Normativa:

Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2015.(DOG nº 21 do 02/02/2015)