Cadro de Persoal

Concelleira de Cultura e Deportes
Sheila Recarey Varela

Asesor Cultural
Silvia Losada Crende

Técnico de Cultura e responsable OMIX
Martín Martínez Rioboo

 


Email: cabana@cabana.gal / cultura.deportes@cabana.gal

Gallego