Cadro de Persoal

Traballadores

Concelleira de Cultura e Deportes
Sheila Recarey Varela

Asesor Cultural
Silvia Losada Crende

Técnico de Cultura e responsable OMIX
Martín Martínez Rioboo
 

Gallego