GALP Costa da Morte

 

Descrición

 

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (en adiante GALP) Costa da Morte é unha asociación sen ánimo de lucro constituída ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e da normativa de aplicación do Estado e da Comunidade Autónoma.

 

As EDLP concibidas e postas en práctica polos grupos de acción local do sector pesqueiro son o principal instrumento para o logro da prioridade cuarta da UE de aumentar o emprego e a cohesión territorial mediante o obxectivo específico seguinte:

O fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e á mobilidade laboral nas comunidades pesqueiras e acuícolas, incluíndo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte elaborou unha estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) para o período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, que foi aprobada pola consellería do Mar.

O GALP é unha entidade colaboradora da Consellería do Mar na dobre vertente de axente de desenvolvemento na aplicación da EDLP da zona pesqueira, e na xestión e control das axudas que se tramiten para o desenvolvemento da devandita estratexia.

 

Máis información.

 


O 9 de xuño de 2016 publicouse a Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvmento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2017.

O Concello de Cabana de Bergantiños, ten concedida unha axuda ao proxecto “GALP3-016 Rehabilitación da Casa do Pendón destinada á creación do centro de interpretación do Estuario do Anllóns, de degustación de produtos do mar e de promoción do estuario do Anllóns” . Esta execución realizarase na anualidade 2017 e 2018.
Esta actuación está financiada pola Unión Europea Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), pola Consellería do Mar, cuio obxetivo principal é incrementar o Emprego e a cohesión territorial.


Normativa Comunitaria do FEMP de requisitos de publicidade.


 

Datos de contacto

GALP Costa da Morte
Lugar A Camposa, s/n Buño
C.P. 15 111. A Coruña
Teléfonos: 981 70 73 78/626 104 619 Fax: 981 71 13 52
Correos electrónicos: gac3@accioncosteira.es; info.gac3@accioncosteira.es

Sen definir