Plan Revive Costa da Morte

Definición:
É un Plan de Dinamización industrial da Costa da Morte. Está impulsado pola Consellería de Economía e Industria a través do IGAPE. Inclúe subvencións a fondo perdido, préstamos subsidiados e rebaixa nos prezos do chan.

Obxetivo principal:
Converter a zona nun territorio atractivo para novos investimentos destinados a crear riqueza e serrar emprego na comarca.


Liñas de axuda:
- Proxectos de investimento empresarial.
- Incentivos económicos rexionais.
- Proxectos de investimento tecnológico das pemes.
- Proxectos de equipamento no sector servizos.
- Internacional. Liña de participación en eventos expositivos que se celebren fóra de España ( 2012).

Beneficiarios: 
Empresas e emprendedores que teñan un proxecto empresarial para as comarcas da Costa da Morte.

Teléfono de información: 902 300 903 ( previa cita).

Ubicación de oficinas:
- Oficina de Carballo: atención previa cita os MARTES.( Viveiro de empresas da Cámara de Comercio).
- Oficina de Baio: atención previa citas os MÉRCORES.(sede FECOM)
- Oficina de Corcubión: atención previa cita os XOVES ( oficina de turismo).

Máis információn.

Gallego