CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS.

Sen definir

OBXETO:
O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no ejercicio 2014, publicada no BOP nº 137, do 21/07/2014.

TRAMITACIÓN: 
A través do Servizo Público de Emprego (Oficina de Carballo), presentaranse 2 ofertas para as cales poderán enviar entre 2-10 candidatos por posto.

BENEFICIARIOS: 
Deberán estar inscritos como demandantes de emprego nas ocupacións que se oferten na Oficina de Emprego de Carballo.

CARACTERÍSTICAS DA CONTRATACIÓN:
- Postos ofertados: 1 oficial de segunda e 2 peóns
- Xornada: 25 horas semanais
- Duración contrato: 3 meses

Máis información: 
A axente emprego e desenvolvemento local (Silvana Facal)