Presentación

O departamento de Desenvolvemento Local e Emprego atende tanto as persoas desempregadas que buscan un emprego como as que desexan crear una empresa.

A través de tarefas de asesoramento, información, formación para desempregados (plan FIP) e para as persoas en activo (formación contínua) e os seus servizos de orientación laboral, obradoiro experimental de emprego, asi como toas as actuacións que impulsen o desenvolvemento económico e a creación de emprego no noso concello.

Galego