Contratación

Contratación laboral temporal a xornada parcial de cinco peóns para a limpeza de praias.

Número de postos de traballo: 5

Clase: persoal laboral temporal a xornada parcial: 25 horas semanais

Nivel de titulación mínimo esixido: Sen requisito de titulación

Denominación do posto: Peón de limpeza de praias

Funcións: Limpeza e mantenimento de praias marítimas, e vías públicas, camiños, roteiros, espazos libres, sistemas locais lindantes. Calquera outra que lle sexa encomendada relacionada co posto.

Sen definir

SELECCIÓN 2 PEÓN FORESTAL PARA O PROGRAMA APROL RURAL 2024

Número de prazas que se convocan: 2

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Consurso-Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 06-05-2024

Sen definir