Contratación

SELECCIÓN 2 PEÓN FORESTAL PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 2

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Consurso-Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 24-04-2023

Undefined

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL 2023).

Programa de Integración Laboral (PEL 2023) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2023, subvencionado pola Deputación da Coruña..
Undefined

Contratación laboral temporal a xornada parcial de oito peóns para a limpeza de praias.

Número de postos de traballo: 8

Clase: persoal laboral temporal a xornada parcial: 25 horas semanais

Nivel de titulación mínimo esixido: Certificado de escolaridade, certificado de estudios primarios ou equivalente

Denominación do posto: Peón de limpeza de praias

Undefined

SELECCIÓN 1 PEÓN FORESTAL PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 1

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Consurso-Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 20-05-2022

Undefined

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL-CONCELLOS 2022).

Programa de Integración Laboral (PEL-CONCELLOS 2022) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2022, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Undefined

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL CONCELLOS).

Programa de Integración Laboral (PEL CONCELLOS) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2021, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Undefined

SELECCIÓN 1 PEÓN FORESTAL PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 1

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 09-07-2021

Undefined

Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

- Clasificación da praza: Laboral temporal (xornada completa 3 meses).

- Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Undefined

Contratación laboral temporal de sete peóns para a limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan: 7

Grupo: Peón (Grupo de cotización nº10)
 
Clasificación da praza: Contrato laboral temporal dous meses e medio.

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio na Voz de Galicia.

Undefined

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL-CONCELLOS 2021).

Programa de Integración Laboral (PEL-CONCELLOS 2021) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2021, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Undefined

Páxinas