1 praza de monitor/a de aerobic

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
persoal laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso
Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
06-10-2010
 
Observacións:
Entrevista para o día 29 de outubro de 2.010, ás 10:00 horas no salón de sesións da casa do Concello.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined