PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL 2023).

Programa de Integración Laboral (PEL 2023) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2023, subvencionado pola Deputación da Coruña..
Número de prazas que se convocan:
4
Grupo:
10
Clasificación da praza:
CONTRATO LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA (4 MESES)
Sistema de acceso:
CONCURSO-OPOSICION
Prazo de presentación de instancias:
4 DÍAS HÁBILES DESDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DA CONVOCATORIA NO BOP.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios:
11-04-2023

Observacións:
Imprescindible estar inscrito na Oficina de Emprego e acreditalo con informe de períodos de inscrición.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir