Publicacións
Plano do Castro A Cidá de Borneiro
Autor: Ildefonso García
Publicado: 2009
Páginas/Duración: 1 Páxina
Idioma: Galego

   Plano do Castro A Cidá de Borneiro que forma parte da documentación gráfica elaborada por Ildefonso García para o Proxecto de fin de carreira na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña.