Publicacións
Arquitectura megalítica na Costa da Morte (antas e mámoas)
Autor: Xosé María Lema Suárez
Publicado: 1999
Páginas/Duración: 20 Páxinas
Idioma: Galego

“A presente guía pretende dar a coñece-los máis importantes monumentos megalíticos da Costa da Morte, facendo un especial achegamento ás doce antas que todo viaxeiro interesado pode e debe visitar. O patrimonio en grandes pedras das catro comarcas da zona máis occidental de Galicia é inmenso, pero só en pequena parte está documentado por investigacións científicas. Nas páxinas deste libro vai o desexo de que aqueles que miren unha anta ou unha mámoa sintan unha patriótica paixón por defende-las máis primitivas arquitecturas prehistóricas que nos deixaron os nosos devanceiros de hai miles de anos”