Vídeos
Homenaxe institucional ó profesor MIGUEL VIDARTE OROL
Autor: Concello de Cabana de Bergantiños
Publicado: 2018
Páginas/Duración: 25 min. 21 seg.
Idioma: Galego
Video do acto homenaxe ao profesor MIGUEL VIDARTE OROL.