eduCABANA

eduCabana

   Educabana é unha ferramenta que pretende facilitar a accesibilidade ao fondo local de publicacións do Concello de Cabana de Bergantiños.

   Hoxendía, seguimos sendo o concello da Costa da Morte que máis libros, folletos e material didáctico ten publicado ata o momento. Volumes de historia, literatura, etnografía, guías turísticas e materiais pedagóxicos son una aposta decidida para dar a coñecer en profundidade as nosas xentes, natureza e patrimonio.

   Por outra banda, todos os educadores e centros de ensino poderán utilizar este material como complemento ás excursións e visitas didácticas que todos os anos se organizan á Cabana de Bergantiños e á Costa da Morte. É polo que pretendemos ofrecer un amplo abano de actividades e de información variada como recurso didáctico dispoñible antes, durante e despois das saídas didácticas polo noso concello.

Publicaciones disponibles

PORTADA TÍTULO AUTORorden descendente CATEGORÍA IDIOMA
Homenaxe institucional ó profesor MIGUEL VIDARTE OROL Concello de Cabana de Bergantiños Vídeos Galego
Polafía en Cabana de Bergantiños (2011) Concello de Cabana de Bergantiños / AELG Vídeos Galego
Cántiga de San Fins Coral de Cesullas Músicas Galego
Himno de Cabana de Bergantiños Coral de San Martín de Canduas Músicas Galego
CPI As Revoltas CPI As Revoltas Blogues anteriores Galego
Os espías de Cabana CPI As Revoltas Blogues actuais Galego
CPI As Revoltas CPI As Revoltas Blogues anteriores Galego
Petapouco's Blog CPI As Revoltas Blogues anteriores Galego
Contiños CRA Os Remuíños Publicacións Galego
Obradoiro de sonos CRA Os Remuíños Blogues anteriores Galego

Páginas