eduCABANA

eduCabana

   Educabana é unha ferramenta que pretende facilitar a accesibilidade ao fondo local de publicacións do Concello de Cabana de Bergantiños.

   Hoxendía, seguimos sendo o concello da Costa da Morte que máis libros, folletos e material didáctico ten publicado ata o momento. Volumes de historia, literatura, etnografía, guías turísticas e materiais pedagóxicos son una aposta decidida para dar a coñecer en profundidade as nosas xentes, natureza e patrimonio.

   Por outra banda, todos os educadores e centros de ensino poderán utilizar este material como complemento ás excursións e visitas didácticas que todos os anos se organizan á Cabana de Bergantiños e á Costa da Morte. É polo que pretendemos ofrecer un amplo abano de actividades e de información variada como recurso didáctico dispoñible antes, durante e despois das saídas didácticas polo noso concello.

Publicaciones disponibles

PORTADA TÍTULO AUTOR CATEGORÍA IDIOMAorden ascendente
Dombate Milladoiro Músicas Galego
Contiños CRA Os Remuíños Publicacións Galego
Homenaxe institucional ó profesor MIGUEL VIDARTE OROL Concello de Cabana de Bergantiños Vídeos Galego
C.R.A. Os Remuíños C.R.A. Os Remuíños Blogues anteriores Galego
A cultura e a vida xaponesa. C.R.A. Os Remuíños Vídeos Galego
Falaba de ser poeta. María Baña Varela Xosé Manuel Varela Varela Publicacións Galego
Arquitectura megalítica na Costa da Morte (antas e mámoas) Xosé María Lema Suárez Publicacións Galego
NATURALmente Cabana. Cesullas. Concello de Cabana de Bergantiños Vídeos Galego
Tralas pegadas da historia nas beiras do Anllóns Xosé Manuel Varela Publicacións Galego
Castro A Cidá de Borneiro Concello de Cabana de Bergantiños Publicacións Galego

Páginas