Punto de Información Catastral (PIC)

Punto de Información Catastral

Municipio: CABANA DE BERGANTIÑOS

Organización: CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

Localización: A Carballa - Cesullas s/nº, 15115 CABANA DE BERGANTIÑOS


   

Os Puntos de Información Catastral son centros de prestación de servizos catastrais, autorizados pola Dirección General del Catastro e ubicados en entidades públicas.

A través dos Puntos de Información Catastral poderanse prestar os servizos establecidos no apartado segundo da Resolución de 15 de xaneiro de 2019, da Dirección General del Catastro, pola que se aproba o réximen de establecemento e funcionamento dos Puntos de Información Catastral, modificada pola Resolución de 19 de decembro de 2023

 

Enlaces de interés:

Sen definir