Ultreia

Andando camiño

· "Muiñeira vella" 
e "Maneo de Cundíns"

Obradoiro Ultreia
(Do Cumio, 1999)

Anxo Martínez e outros compoñentes de Ultreia realizaron un traballo de recolleita na parroquia de Cundíns en 1992. Este proceso de recolleita foi por gravación directa dos informantes. Tempo despois o Obradoiro de Música Tradicional Ultreia inclúe no seu disco Andando camiño dúas pezas recollidas en Cabana de Bergantiños. Son: "Muiñeira vella" e "Maneo de Cundíns".

Galego