Subvencións

Convocatoria de axudas para a promoción do emprego autónomo.

Galego

Beneficiarios: 
Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que se constitúan como traballadores autónomos ou por conta propia.

Convocatoria: 
Orde do 19 de agosto de 2013 (DOG núm 159 do 22 de agosto de 2013).

Subvencións para entidades sen ánimo de lucro que contraten traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social (TR352A).

Galego

Obxeto: 
Establecemento das bases reguladoras e das condicións polas que se rexerá a convocatória pública e que están destinadas ao financiaciamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia para a realización de servizos de interese xeral e social co obxeto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Axudas para a obtención do permiso de condución Clase B para mozos/as residentes en galicia (BS321A).

Galego

Obxeto: 
Establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención do permiso de conducción clase B para mozos/as residentes em Galicia, coa finalidade de mellorar a súa empregabilidade e mobilidade, así como sensibilizar e fomentar unha conducción segura e responsable entre a xuventude.

Páxinas