Santa Margarida de Baneira

A romaría de Santa Margarida de Baneira celébrase cada 13 de xullo. Esta data mesmo é recollida nunha cantiga popular:
 

O día trece de xullo,
celébrase a romaría;
romeiros desde moi lonxe
veñen visita-la santiña.


O santuario encóntrase nun extremo do val de falla de Corcoesto, contra a costa de Baneira. É unha romaría pertencente á parroquia de Silvarredonda. O conxunto patrimonial está formado pola seguinte tríada de elementos: capela, cruceiro e fonte.

 

Capela de Santa Margarida

Ermida sinxela de planta rectangular e tellado a tres augas. No presbiterio amosa unha ventá rectangular semellante á dunha casa. No exterior, o máis salientable é a fachada e a espadana na que se observan dúas inscricións.

 

O cruceiro

Levántase nunha extrema do adro, a rentes da estrada. É todo el de cemento. Presenta varal policromado. Destaca a ausencia de figuras na cruz. Carece de mesa.

 

A fonte

É a fonte máis monumental de todos os conxuntos relixiosos do concello. Presenta dous corpos de pedra. O central, rectangular e coroado de pináculos e unha fermosa cruz acanalada, cobre o manantial. Apegado a el, sobresae un corpo máis baixo cuberto por pequena bóveda de canón que conduce ó interior da fonte. Nas súas augas, os romeiros mollan os panos e deixan moedas para seren curados das verrugas. Os panos déixanos nos arredores do manancial. Segundo o etnógrafo Otero Cebral, os devotos tamén lavan nas augas as pernas e as mans nas que teñan algún mal.

Galego