San Martiño de Canduas

Castro de Sinde

Asentamento fortificado da Idade do Ferro emprazado nos arredores do lugar de Sinde. A súa croa, de forma case circular, posúe unhas medidas de 86 x 70 m de diámetro. Esta bordéase en todo o seu perímetro por un terraplén que a separa do terreo circundante. Pola parte Leste e Sur aparece un foxo. Contra a banda Oeste da croa hai dous antecastros dunhas medidas de 70 e 50 m. Este castro localízase en terreos de cultivo e o seu estado de conservación é bo.

Galego