Outros

Capitel románico en San Pedro

Sito na parroquia de Cánduas. 

Os capiteis románicos da igrexa adornan a entrada dunha das fincas do lugar.

 

Fonte de A Ermida

Sita na parroquia de Anós.

As súas augas son un bo remedio para o mal da cabeza e as doenzas dos ósos.

 

Fonte Santa en A Eirita

Sita na parroquia de Anós.

Mandada construir en 1984 por Josefa Fondo Vidal de Iñaño en honor á Virxe de O Espiño e Nosa Señora de A Eirita.

 

Fonte do Torno no Carballal

Sita na parroquia de Cesullas.

Presenta unha cruz de pedra, substitutoria de outra primitiva, de base circular. 

O fuste é un pé de chimenea.

 

Muíño e ponte en O Río dos Muíños

Sitos na parroquia de Borneiro.

Os seus arcos cubertos de hedra escóndennos unha pequena cascada.

 

Capitel no Adro de Cundíns

Sito na parroqia de Cundíns.

Estamos na igrexa de San Paio de Cundíns. 

A porta da fachada é a parte máis antiga (XVI), o resto e a espadana son de finais do XIX.

O retablo maior é barroco.

 

Fonte de San Xoán

Sito na parroquia de Esto.

A lenda conta que cada ano, por San Xoan, na pedra que hai enriba da fonte, aparece unha cruz gravada antes de saír o sol.

 

Cabazo na Palleira

Sito na parroquia de Nantón

É o cabazo máis grande de Bergantiños;
aínda que, en realidade, son dous cabazos unidos.

 

Cabazo na Camafreita

Sito na parroquia de Nantón.

Interesante cabazo baixo de pés; ó seu carón unha graneira.

 

Cabazo en Padrín

Sito na parroquia de Nantón.

Cabazo con seis pares de pés en Padrín, pequeno val e aldea con casas labregas.

 

Fonte de Santa Margarida

Sita na parroquia de Silvaredonda.

Cos seus panos e moedas na auga, deixados polos devotos despois tras seren sandados das súas verrugas.

Galego