O Lodeiro

Última praia fluvial con acceso desde O Empalme (Canduas). Foi rexenerada durante o último dragado das canles do río. Con marea baixa presenta os leitos fangosos que lle outorgan o nome. Está enmarcada por dúas carpinterías de ribeira. Posúe praza e amplo aparcadoiro.

Galego