BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO NO CONCELLO DE ZAS

Sen definir

- AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (servizo de SAF)
- PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES (servizo de urbanismo)

Obxeto da convocatoria: 
Selección laboral temporal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal aos efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal (substitucións por incapacidade laboral transitoria, permisos ou licenzas do persoal).

Prazo de presentación de instancias: 
10 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP nº 39 (publicado o venres, 27 de febreiro de 2015)

Fin de prazo de solicitudes: ata o día 11 de marzo de 2015.

Sistema de selección: concurso-oposición.

Publicación de bases e convocatoria:www.concellodezas.org