CONVOCATORIA DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA O CONCELLO DE ZAS

Sen definir

Obxeto da convocatoria: 
Contratación dun/dunha auxiliar de axuda a domicilio como persoal laboral temporal por 2 meses a xornada completa para a sustitución de persoal que se atopa de baixa por enfermidade.

Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais contados a partir do seguinte o da publicación do anuncio da convocatoria no xornal de La Voz de Galicia ( publicado o sábado 28 de febreiro).

Fin de prazo de solicitudes: xoves 5 marzo de 2015

Sistema de selección: concurso-oposición.

Publicación de bases e convocatoria: www.concellodezas.org