SELECCIÓN 2 ALBANEIS PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 2

Grupo: 8

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Concurso-Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 30-11-2017

Observacións: ÚNICAMENTE se poderán presentar os desempregados/as que envíe a oficina de emprego de Carballo, en base as ofertas de emprego presentadas polo Concello nas ocupacións que se determinen.

Undefined