Convocatoria de 1 Praza de Operario Servizos Multiples para Concello de Malpica.

Sen definir

Prazos de presentación de solicitudes: 20 días naturais contados dende o seguinte ó da publicación no BOE (previamente publicaranse as bases no BOP e un anuncio de extracto da convocatoria no DOG).

Obxeto da convocatoria: provisión en propiedade dun praza de Operario de Servizos Múltiples vacante no cadro de persoal laboral fixo do Concello de Malpica.

Sistema de selección: concurso-oposición.

Publicación de bases e convocatoria: BOP nº 27,do luns 10 de febreiro de 2014.