Apertura de listaxes para aspirantes de diversas categorías de xestión e servizo do Sergas.

Sen definir

Prazo: dende o 26/02/2013 ata o 25/03/2013

Categorías:
1. Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información.
2. Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información.
3. Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información.
4. Cociñeiro/a.
5. Pinche.

Formalización de solicitudes de inscrición: a través do currículo profesional habilitado electrónicamente (FIDES/expedient-e/Sección de Procesos), ao cal se accederá a través da páxina web (www.sergas.es).

Os méritos computables serán os causados ata o 10 de marzo de 2013 que consten acreditados na data limite de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Data de publicación: DOG nº 39, do 25 de febreiro de 2013.

Mais información: Servizo Galego de Saúde / telefono: 981 155 695