SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA A COBERTURA DE POSTOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.

Sen definir