Praza de operario de servizos múltiples.

Sen definir
Número de prazas que se convocan: 1
Clasificación da praza: Laboral temporal (3 anos)
Sistema de acceso: Concurso-Oposición
Prazo de presentación de instancias: 10 días naturais contados desde o seguinte da publicación da correción de erros das bases no BOP
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 19-02-2013
Documentos:

 

Observacións:
O Anuncio saíu publicado no BOP Num. 34 de martes 19 de febreiro de 2013. O anuncio de corrección de erros saeu publicado no BOP Num. 37 de venres 22 de febreriro de 2013. Establecéndose un prazo de 10 días naturais a contar desde o día seguinte da publicación da corrección de erros do anuncio no BOP. Data de presentación dende o mércores 20 de febreiro de 2013 ata o luns 4 de marzo de 2013 (ambos inclusive).