Contratación laboral temporal de sete peóns para a limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan: 7

Grupo: Peón (Grupo de cotización nº10)
 
Clasificación da praza: Contrato laboral temporal dous meses e medio.

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio na Voz de Galicia (Dende o 6 ata 12 de xuño incluídos).

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 05-06-2017.

Undefined