SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA A COBERTURA DE POSTOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.

Número de prazas que se convocan:
BOLSA DE TRABALLO
Clasificación da praza:
CONTRATO LABORAL TEMPORAL
Sistema de acceso:
CONCURSO-OPOSICION
Nivel mínimo de titulación esixido:
ESO ou equivalente
Tipo de contrato:
Duración determinada a tempo completo
Duración do contrato:
Según as necesidades
Prazo de presentación de instancias:
Dez días hábiles contados dende o día da publicación na Voz de Galicia.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
09-05-2017

Observacións:
O importe da taxa para participar no proceso selectivo é de 5,00€
Enmenda de documentación do 5 ata o 9 de xuño incluídos.
 
.
 

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir