PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2017 (PEL CONCELLOS).

Programa de Integración Laboral (PEL-CONCELLOS) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia, anualidade 2017, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Número de prazas que se convocan:
9
Grupo:
 
Clasificación da praza:
CONTRATO LABORAL TEMPORAL
Sistema de acceso:
CONCURSO-OPOSICION
Prazo de presentación de instancias:
5 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio en La Voz de Galicia.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
04-05-2017

Observacións:
Publicación xornal La Voz de Galicia:04/05/2017 Presentación instancias:5 días hábiles contados dende o seguinte a publicación no xornal.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined