PARTICIPACIÓN CIDADA PARA ELABORACIÓN DA ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE CABANA DE BERGANTIÑOS

Galego

A través do FEDER e dos fondos estruturais da Unión Europea que xestiona a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, estase a promover desde as Administracións o crecemento sustentable dos municipios e, con este fin, apoiase a elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental, buscando a integración e a adaptación ao cambio climático na xestión pública.

No marco deste compromiso, desde o Concello de Cabana de Bergantiños estamos a traballar na elaboración, deseño e execución de proxectos e plans na procura dun municipio sustentable, sostible e respectuoso co medio ambiente, que avance na mitigación do cambio climático e que reduza as emisións GEI.

As nosas principais liñas de actuación son:

  • Neutralizar as consecuencias do Cambio Climático a través de actuacións enfocadas á prevención.
  • Mellorar a Eficiencia Enerxética nas edificacións, nas infraestruturas e nos servizos públicos.
  • Aumentar o uso das Enerxías Renovables nas edificacións e estruturas públicas.
  • Fomentar a Mobilidade Urbana Sustentable a través da mellora da rede viaria, carrís bici e peonís, así como da conexión urbana- rural.

Conscientes da importancia deste reto e da necesidade de contar coa opinión da cidadanía para configurar e construír entre todos o territorio sustentable que queremos, o Goberno desenvolverá Foros de Participación Cidadá o 27 de outubro ás 20:00 horas no Salón de Plenos do Concello.

Tamén habilitaremos un buzón de suxerencias, onde poderedes enviar as vosas achegas sobre que melloras se poderían facer nestes ámbitos e que beneficien o noso Concello. O prazo para o envío de propostas pecharase o día 3 de novembro deste ano.

ANÍMATE E PARTICIPA

Proxecto cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020