Emprego e formación. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS. CONVOCATORIA 2014.

Sen definir

Obxeto: 
Aberto o prazo para participar no proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

Prazo de presentación de solicitudes:
finaliza o 21 de febreiro

Organismo convocante:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG Núm.14 do mércores 22 de xaneiro de 2014).

Unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais das familias profesionais: 
Administración e xestión, Artes Gráficas, Edificación e Obra Civil, Electricidade e Electrónica, Fabricación Mecánica, Hostalaría e Turismo, Imaxe Persoal, Industrias Alimentarias, Informática e Comunicacións, Instalacións e Mantemento, Madeira moble e cortiza, Química, Sanidade, Servizos Socioculturais e á Comunidade, Transporte e mantemento de vehículos.

Requisitos: experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar:

- Xustificar polo menos 3 anos de experiencia laboral (cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total) nos últimos 10 para unidades de competencia de niveis II e III; para unidades de competencia de nivel I, deberanse xustificar cando menos 2 anos de experiencia laboral (cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total).

- Xustificar, en canto á formación, polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos 10 anos. Nos casos en que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretenda acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes módulos.

ENLACE:
http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion-competencias-convocatoria-2014