Emprego e Formación. Convocatoria de probas para a obtención do título de graduado ESO para maiores de 18 anos.

Sen definir

(Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)

Destinatarios: 
- Ter cumplidos 18 anos o día anterior a data da proba.
- Non estar en posesión do título de graduado en ESO.
- Non estar inscrito para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obligatoria segundo Orde do 21 de decembro de 2007.

Prazos de matrícula: 
Convocatoria de maio: 24 de marzo ao 4 de abril de 2014.
Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2014.

Lugar de inscrición: Secretaría dos seguintes centros
A Coruña (alumnado co primeiro apelido entre a letra A e a letra L: Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero, 3).
A Coruña (alumnado co primeiro apelido entre a letra M e a letra Z: IES Rafael Dieste, prol. Manuel Murguía/esq Rda Outeiro).
Santiago de Compostela (alumnado co primeiro apelido entre a letra A e a letra L: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n).
Santiago de Compostela (alumnado co primeiro apelido entre a letra M e a letra Z: IES Rosalía de Castro, rúa SanClemente,3).

Publicación: DOG nº 26 do venres 7 de febreiro de 2014.