CURSOS DE FORMACIÓN PREPARATORIOS DAS PROBAS CELGA 3 E CELGA 4

Sen definir

Prazo de inscrición:
Antes do 24 de febreiro no concello.

Destinatarios:
Persoas maiores de 16 anos ou que os fagan durante o ano 1014.

Datas de realización dos cursos:
Meses de abril e maio