Emprego e Formación. Contratación laboral temporal de oito peóns para a limpeza de praias.

Sen definir

Número de prazas que se convocan: 8

Prazo de presentación de instancias: 6 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio na Voz de Galicia.

Clasificación da praza: Contrato laboral temporal dous meses e quince días
Sistema de acceso: Concurso-Oposición

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 06-06-2014