PROCESO PARA A ACREDITACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

Sen definir

CONVOCATORIA XANEIRO 2016
(Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)

ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. (DOG 8 xaneiro 2016)

Obxecto: o obxecto da acreditación de competencias é avaliar e acreditar as competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de distintas familias profesionais:

Familias convocadas e prazos de inscrición:
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE: DO 11/01/2016 AO 05/02/2016
FAMILIAS:

- Administración e Xestión
- Agraria
- Edificación e obra civil
- Electricidade e electrónica
- Fabricación mecánica
- Hostalaría e turismo
- Imaxe persoal
- Industrias alimentarias
- Instalación e mantemento
- Madeira, moble e cortiza
- Química
- Sanidade
- Servizos socioculturais e a comunidade
- Transporte e mantemento de vehículos

MAÍS INFORMACIÓN:
http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion-competencias-2016-0

Ou contactar co Servizo de Orientación Laboral 
Concellos de Ponteceso e Cabana de Bergantiños
Tel: 981 715 442
Tel: 981 754 020 (mércores Cabana)
LUNS A VENRES: 8:00 - 15:00