Contratación laboral temporal de sete peóns para a limpeza de praias

- Número de prazas que se convocan: 7

- Clasificación da praza: Contrato laboral temporal dous meses e quince días

- Sistema de acceso: Oposición

- Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio na Voz de Galicia.

- Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:24/06/2015

Undefined