Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

Clasificación da praza: Laboral temporal.

Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Prazo de presentación de instancias: 6 días naturais dende a publicación na Voz de Galicia.

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 08-07-2015

Sen definir