CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS (SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA).

OBXETO:

O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no exercicio 2015 publicada no BOP nº 74, do 22/04/2015.

TRAMITACIÓN:

A través do Servizo Público de Emprego (Oficina de Carballo), presentaranse 2 ofertas para as cales poderán enviar entre 2-10 candidatos por posto.

BENEFICIARIOS:

Deberán estar inscritos como demandantes de emprego nas ocupacións que se oferten na Oficina de Emprego de Carballo.

CARACTERÍSTICAS DA CONTRATACIÓN:

- Postos ofertados: 1 oficial de segunda e 2 peóns

- Xornada: 25 horas semanais

- Duración contrato: 3 meses

Máis información:

A axente emprego e desenvolvemento local (Silvana Facal)

Teléf: 981754020

Sen definir