AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL (SUSTITUCIÓN DE TRABALLADOR CON RESERVA POSTO TRABALLO)

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
A1
Clasificación da praza:
 
Sistema de acceso:
CONCURSO
Prazo de presentación de instancias:
Data final de presentación de instancias: 03/03/2016
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
24-02-2016

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined