Selección de 1 Oficial de Segunda e 2 Peóns para a Cuadrilla de Obras e Servizos Mínimos Municipais

Número de prazas que se convocan:
3
Grupo:
 
Clasificación da praza:
laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso-oposición
Prazo de presentación de instancias:
3 días hábiles tras comunicación do concello
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
14-08-2015

Observacións:
ÚNICAMENTE se poderán presentar os desempregados/as que envíe a oficina de emprego de Carballo, en base as ofertas de emprego presentadas polo Concello nas ocupacións que se determinen.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined