Contratación laboral temporal de sete peóns para a limpeza de praias

Número de prazas que se convocan:
7
Grupo:
 
Clasificación da praza:
Contrato laboral temporal dous meses e quince días
Sistema de acceso:
Oposición
Prazo de presentación de instancias:
5 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio na Voz de Galicia.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
24-06-2015

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir