Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

Número de prazas que se convocan:
5
Grupo:
 
Clasificación da praza:
Laboral temporal.
Sistema de acceso:
Concurso-Oposición.
Prazo de presentación de instancias:
7 días naturais dende a publicación na Voz de Galicia.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
10-07-2013

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir