Praza de operario de servizos múltiples.

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
Laboral temporal (3 anos)
Sistema de acceso:
Concurso-Oposición
Prazo de presentación de instancias:
10 días naturais contados desde o seguinte da publicación da correción de erros das bases no BOP
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
19-02-2013

Observacións:
O Anuncio saíu publicado no BOP Num. 34 de martes 19 de febreiro de 2013. O primeiro anuncio de corrección de erros saeu publicado no BOP Num. 37 de venres 22 de febreriro de 2013. O segundo anuncio de corrección de erros saeu publicado no BOP Num. 40 de mércores 27 de febreriro de 2013. Data de presentación de solicitudes dende o mércores 20 de febreiro de 2013 ata o sábado 9 de marzo de 2013 (ambos inclusive).

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined