Selección de 6 peóns de brigada pronto auxilio

Número de prazas que se convocan:
6
Grupo:
 
Clasificación da praza:
laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso - oposición
Prazo de presentación de instancias:
2 días hábiles trala comunicación por parte do concello
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
17-08-2012

Observacións:
Soamente se poderán presentar os desempregados/as que envie a oficina de emprego de Carballo, previa presentación da oferta de emprego realizada polo Concello.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined