selección de 6 peóns para brigada verde

Número de prazas que se convocan:
6
Grupo:
 
Clasificación da praza:
laboral temporal
Sistema de acceso:
concuso-oposición entre os previamente remitidos desde a oficina de emprego
Prazo de presentación de instancias:
 
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
26-09-2011

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined