selección de 1 praza de oficial e 3 peons para brigada de infraestructuras no medio rural

Número de prazas que se convocan:
4
Grupo:
 
Clasificación da praza:
persoal laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso - oposición
Prazo de presentación de instancias:
 
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
22-07-2011

Observacións:
So poden presentarse os aspirantes previamente remitidos ao Concello desde a oficina pública de emprego de Carballo.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined