Obradoiro de emprego "Escola de vela Costa da morte Fase II"

Número de prazas que se convocan:
30
Grupo:
 
Clasificación da praza:
 
Sistema de acceso:
Oferta de emprego
Prazo de presentación de instancias:
 
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
16-11-2010
Observacións:
Os candidatos preseleccionados entregarán no rexistro do Concello de Cabana de Bergantiños, no prazo máximo de 3 días hábiles a contar desde a publicación da lista de seleccionados na web, a documentación esixida nas bases.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir